sunshine.

18 tekstów – auto­rem jest sun­shi­ne..

Ośmielam poz­wo­lić so­bie być twoją. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 października 2011, 18:45

Masz mnie pa­nie boże ta­ka jaką mnie wymyśliłeś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 maja 2011, 22:06

wszys­tko od Bo­ga zależy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2011, 13:02

Na­wet, gdy mnie odep­chniesz będę przy Tobie.
Jes­tem tu dla Ciebie, Przyjacielu... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 listopada 2010, 12:15

Jak łat­wo będąc w pot­rze­bie można spraw­dzić kto tak nap­rawdę jest nas wart. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 listopada 2010, 13:31

Nie można niczym bar­dziej pomóc swoim przy­jaciołom, jak tym, że nie pop­su­jesz im ich ra­dości a po­większysz ją an­gażując się choć w mały gest. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 13:33

Ludzie są nap­rawdę dziwni.
Naj­pierw narze­kają, że ko­goś stra­cili, bo nie do­ceniali, a od­rzu­cają po­moc, która my chce­my im ofiarować.
Miłego użala­nia się. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 listopada 2010, 15:52

Nie ro­zumiem cze­mu tak jest, że gdy chce chłopak to dziew­czy­na nie. A gdy chłopak zni­ka nag­le ona go dos­trze­ga, lecz on stwier­dza, że już nie chce jej mieć.


_______________
ech to boli. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 listopada 2010, 19:23

wkurzający są ludzie którzy na siłe chcą po­kazać ja­cy są me­ga zwa­riowa­ni i ile po­zyt­wnej ener­gii mają w so­bie. Naj­le­piej być sobą. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 listopada 2010, 14:37

Gdy­by można było co­fać czas życie byłoby o wiele prostsze. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 6 listopada 2010, 19:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sunshine.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność